Beata Matecka - nowy rok

Powitanie Nowego Roku

Witam wszystkich, już w Nowym Roku 🙂

Mam nadzieję, że weszliście w 2022 z radością, zdrowiem i spokojem. 🙂

Nowy Rok kojarzy się z nowymi początkami, końcami… Do głowy przychodzą nowe pomysły i postanowienia.

Czujemy, że możemy wszystko oraz chcemy jak najwięcej przełomów w swoim życiu…

Chciałabym każdemu życzyć spełnienia wszystkich życzeń i postanowień oraz przede wszystkim trwania w miłości, szczęściu i zdrowiu. Niech ten rok przyniesie same dobre chwile. 🙂

Nie byłabym sobą, gdybym z tej jakże wielkiej okazji nie dołączyła do tego postu wiersza dla refleksji! Zawsze w okolicy początku stycznia przypomina mi się wiersz Agnieszki Osieckiej – „Kołysanka noworoczna”. Polecam pochylić się nad nim i wyciągnąć własne refleksje 🙂

B.

Jak­żeś nie­sta­ły –
w nie­ko­cha­niu.
Jak­że nie­mi­łość two­ja –
kru­cha,
ileż po­wi­tań –
w po­że­gna­niu,
jak do­brze sły­szysz, gdy nie słu­chasz.
„Za­śnij­że, za­śnij, pora póź­na” –
na­gli ser­decz­ny dia­beł stróż…
Tym się od in­nych on od­róż­nia,
że dźwi­ga w py­sku bu­kiet róż…
Z wol­na opa­dasz na po­sła­nie,
noc już nad­cho­dzi z nie­da­le­ka,
tak za­sy­pia­ją ci,
ko­cha­nie,
co do­brze wie­dzą, że ktoś cze­ka.

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.