jesień / Górecki

III Symfonia op. 36 „Symfonia pieśni żałosnych” od zawsze jest dla mnie niczym jesień.

Kompozycji nie trzeba przedstawiać – trzeba ją chłonąć…

Synku miły i wybrany,

Rozdziel z matką swoje rany,

A wszakom cię, synku miły,

w swem sercu nosiła,

A takież tobie wiernie służyła.…”

Symphony No.3, Op.36 „Symphony of sorrowful songs” – Conductor David Zinman, Dawn Upshaw (Soprano) And The London Sinfonietta – Henryk Gorecki, Composer

B.M

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.